Mødetid aftales med skytten og er normalt en time før solopgang. Det anbefales at komme i god tid og evt. overnatte i jagthytten på Røgegård eller Kokkedal Slotshotel.

Skytten giver parole og sætter skytterne på post i tårne rundt i skoven. Drevet varer 3 - 5 timer inkl. opsamling af nedlagt vildt. Herefter afholdes parade foran hovedbygningen. Våbensalen anvendes til frokost. Her er det muligt at få serverring fra den lokale restaurant. Jagten kan evt. forlænges med en såt efter frokost.

Video jagt på Røgegård se her. Billeder fra naturen ses her.  Røgegård PDF ses her

Trykjagt, Pürsch og anstandsjagt

Pris for en jagt er 2.900 kr. og omfatter nedlæggelse af en ikke trofæbærende hjort eller Muflon. Der er tillæg 500 kr. for krondyr.

Trofæafgift betales for: Muflon horn 160 kr. pr. cm målt i gennemsnit af de to udvendige længder. Dåhjort spidshjort 1.000 kr. Stanghjort 3.000 kr. Halvskuffen 4.000 kr. Fuldskuffel 10.000 kr. Sika 8 ender 25.000 kr. Kronhjort Spidshjort 3.000 kr. Kronebærende hjorte 1.500 kr. pr. tak. Buejagt efter fugle og mindre hårvildt 1.000 kr. Vildsvin Keiler efter aftale.

Gavekort udstedes på jagtdag fra 2.900 kr. inkl. afskydning af et klovdyr.

Adresse: Thisted Landevej 536, 9690 Fjerritslev. 

jagt.jpg
Teambuilding Gården råder over anlæg til flugtskydning, riffelanlæg med skydning til bevægelig dyreskive og bueskydning. Der tilbydes i begrænset omgang guidet tur af ca. en times varighed for indtil 20 deltagere a 3.000 kr. Våbensal og kursuslokale udlejes til møder. Servering af måltider med drikkevarer kan arrangeres. Arrangement kan kombineres med aften og nat på Kokkedal Slot og dagsprogram på Røgegård.

Jagtvåben og ammunition

vaben.jpg

Røgegård jagtbutik forhandler førende mærker rifler og geværer med tilhørende ammunition.

Gode tilbud: Riffelkikkert 3-9x40 pris 2.798 kr.  Riffelkikkert 2½-10x50 pris 3.550 kr.  Riffelkikkert 4-12x56 red dot pris 4.930 kr.

Winchester riffel cal 22WM pris 6098 kr. Winchester riffel cal 22 Gold Jubilæum pris 6098 kr. Husqvarna cal 65*55 brugt pris 1800 kr. Mauser Sniper cal 5,6*57 brugt m. kikkert pris 6800 kr. 

Maskinarbejde

Sophiendal udfører arbejde med maskiner i lokalområdet. Kontakt forvalteren tlf. 86944788  mail land@manorhouse.dk  Priser tillægges moms. Driftsaftaler indgås med gensidige fordele.

  Kr. /ha   Mindre areal tillæg
Arbejde akkord      
Mejetærsker Class 480 >20 ha 750   50
Vetterstein så m udlæg og gødning >15 ha 425   75
Direkte såmaskine 6 meter J. Deere >15 ha 400   75
Pløje   >15 ha 500   150
Grubber 80 cm 4½ meter 375   25
Stubharve 15-20 cm >15 ha 375   25
Såbedsharve >20 ha 200   50
Gødskning >30 ha 120   30
Sprøjte >25 ha 125   25
Arbejde m. traktor og fører  
Planteavl Kr./time
Gummiged 14 ton 800
Frontlæsser eller halmlæsser 5 ton 600
Kornvogn med tip 20 ton 600
Halmvogn 24 bigballer 600
Husdyr  
Sprede møg læsset på 20 ton vogn 750
Sprede møg med læsning 1100
Bobcat læsser 550
Halmballe snitter 600
Valse til korn 600
Mobil rampe til 50 ton lastbil 600
angus.jpg
© 2017 Manor House Danmark. All Rights Reserved.